Oto tytuły poszczegółnych rozdziałów Konstytucji Rzeczypospolitej. Do którego zajrzysz, by poszukać zamieszczonych poniżej informacji? Przy każdej z nich zapisz numer właściwego rozdziału.

1. Rozdział I. Rzeczpospolita
2. Rozdział II. Wolność, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
3. Rozdział III. Źródła prawa
4. Rozdział IV. Sejm i senat
5. Rozdział V. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
6. Rozdział VI. Rada Ministrów i administracja rządowa
7. Rozdział VII. Samorząd terytorialny
8. Rozdział VIII. Sądy i Trybunały
9. Rozdział IX. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
10. Rozdział X. Finanse publiczne
11. Rozdział XI. Stany nadzwyczajne
12. Rozdział XII. Zmiana Konstytucji
13. Rozdział XIII. Przepisy przejściowe i końcowea) sposób wyboru prezesa Najwyższej Izby Kontroli - .................
b) obowiązki rządu Rzeczypospolitej - ...............................
c) wiek kandydata na posła - ........................................
d) sposób uchwalenia ustawy budżetowej - ............................
e) zasady wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - ...................
f) rodzaje aktów prawnych występujące w Rzeczypospolitej - ..........

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-27T17:26:26+01:00
A).Rozdział IX
b).Rozdział I
c).Rozdział VI
d).Rozdział X
e).Rozdział XI
f).Rozdział II
11 4 11
2009-10-27T20:49:48+01:00
A. IX
b. I
c. VI
d. X
e. XI
f. II
9 3 9