Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T16:50:46+01:00
Y=ax²+bx+c
współrzędne wierzchołka: p=-b/2a q=-Δ/4a Δ=b²-4ac
c - przecięcie paraboli z osią OY
przecięcie paraboli z osią OX x₁=(-b-√Δ)/2a x₂=(-b+√Δ)/2a
1)W(0,-9/4) x₁=-1,5 x₂=1,5
2)W(0,3) x₁=√6/2 x₂=-√6/2
3)W(-2/3,-4/3) x₁=-4/3 x₂=0
4)W(1,1) x₁=2 x₂=0
1 1 1