Uczniowie identyfikowali skały wapienne, w jaki sposób można wykonać to zadanie, używając 10 procentowego roztworu octu? narysuj schemat doświadczenia napisz obserwacje sformułuj wniosek i napisz równania reakcji w postaci cząstkowej, jonowej i jonowej skróconej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T15:40:26+01:00
W wyniku reakcji 10-procentowego roztworu octu ze skałą wapienną (mowa tu o CaCO₃) tworzy się słaby kwas H₂CO₃, który automatycznie rozkłada się do H₂O i CO₂, przez co widać wydzielające się charakterystyczne bąbelki.

Wniosek: Wynika z tego, że za pomocą 10% roztworu octu można wykryć, czy dana skała jest wapienna.

CaCO₃ + CH₃-COOH --> (CH₃-COO)₂Ca + H₂O + CO₂

Ca²⁺ + CO₃²⁻ + CH₃-COO⁻ + H⁺ --> CH₃-COO⁻ + Ca²⁺ + H₂O + CO₂
Po uproszczeniu mamy:
CO₃²⁻ + H⁺ --> CO₂ + H₂O