Odpowiedz po angielsku na pytania pełnymi zdaniami. Dodatkowo przetłumacz pytania i odpowiedzi na język polski.

1.Why do many people like travelling abroad?
2.How important is music for you?
3.In what ways can the Internet be useful?
4.What kind of holidays do you enjoy most?
5.How imporatnt is art in your life?
6.How will the printed media change in the future?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T16:04:54+01:00
1.Why do many people like travelling abroad? - Dlaczego dużo ludzi lubi podróżować poza granicami kraju?
2.How important is music for you? - Jak bardzo muzyka jest ważna dla ciebie?
3.In what ways can the Internet be useful? - W jakich sytuacjach internet może byc pożyteczny?
4.What kind of holidays do you enjoy most? - Jaki rodzaj wakacji najbardziej lubisz?
5.How imporatnt is art in your life? - Jak bardzo sztuka jest ważna dla ciebie?
6.How will the printed media change in the future? - Jak zmienią się środki masowego przekazu w przyszłości?

1. A lot of people like travelling abroad because they are bored with their country. They also want to see something new. - Dużo ludzi podróżuje za granicą ponieważ są znudzeni swoim krajem. Chcą też zobaczyć coś nowego.
2. Music is all my life. I love listening to music. It makes me happy. - Muzyka jest całym moim życiem, kocham jej słuchać. Sprawia, że jestem szczęśliwy/a.
3.Internet can be useful if someone want to check out some news or when someone want to learn. - Internet może byc pożyteczny jeśli ktoś chce dowiedziec się o nowych informacjach lub jeśli ktoś chce się czegoś nauczyc.
4. I like holidays with my friends. We always go somwhere abroad. I love it because I can spend a lot of time with theme and I can see something new. - Lubię wakacje z przyjaciółmi. Zawsze wyjeżdżamy gdzies razem za granicę. Kocham to ponieważ mogę spędzic z nimi dużo czasu i mogę też zobaczyc cos nowego.
5. I like art, specially painting. It relaxes me. I albo like looking at some pictures or photographies. - Lubię sztukę, szczególnie malowanie. To mnie uspokaja. Lubię też oglądac obrazy i fotografie.