Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T15:49:15+01:00
Wiosna ludów na Węgrzech:
data: 15 marca 1848 r.
przyczyny: Odpowiedź na Wiosnę Ludów w Paryżu, chęć uzyskania niepodległości Węgier, chęć poszerzenia praw dla Węgrów, kryzys ekonomiczny, wydarzenia rewolucyjne w całej Europie, dążenia do uzyskania reform potrzebnych w całym kraju, najbardziej owładnięta hasłami wyzwolenia była inteligencja (nowa epoka „Młode Węgry”, „Młoda Polska” itd.) Przyczyny dzieliły się też na:

* robotnicy walczyli o lepsze warunki pracy i płacy oraz chłopi o uwłaszczenie ziem;
* burżuazja walczyła o prawa polityczne, walczyła z monarchią absolutną oraz o równość wobec prawa
* wystąpienie zniewolonych narodów (Polacy i Węgrzy przeciw Austrii).

skutki: Schwytani generałowie i politycy byli rozstrzeliwani. Makabryczne represje, fala germanizacji. Wycofanie wszystkich reform, jakie udało się Węgrom wywalczyć, pozostawienie nierozwiązanej kwestii Węgier i ziem korony św. Stefana. Dążenie do obalenia rządów absolutnych
12 4 12