Proszę o szybkie i dobre odpowiedzi dam naj

1. Dwaj robotnicy leśni sadzili drzewka na polanie . Do południa jeden z nich posadził 1/4 wszystkich drzewek , a drugi 1/3 . Ile procent drzewek zostało im do posadzenia po południu ?

3

Odpowiedzi

2010-03-20T15:52:48+01:00
1/4+1/3=3/12+4/12=7/12
1-7/12=5/12
5/12x100%=około 42%

2010-03-20T15:52:53+01:00
1/3=4/12
1/4=3/12

4/12+3/12=7/12
1-7/12=5/12

5/12*100%=500/12%=41i2/3%
Odp.Zostało do posadzenia 41 i 2/3% drzewek po południu.
2010-03-20T15:54:09+01:00
X=ilość drzewek
¼x+⅓x=⁷/₁₂x
x-⁷/₁₂x=⁵/₁₂x zostało do posadzenia

x=100%
⁵/₁₂x=z%
............
z=⁵/₁₂×100:1
z=41⅔% zostało im do posadzenia