Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T16:06:08+01:00
1848r.

Ludnośc włoska pragnęła zjednoczenia ziem włoskich i wyzwolenia się spod panowania austryiackiego.

Wprowadzono w panstwie reformy politycze i nadano mu konstytucje.
2 1 2