A.)promień podstawy walca ma długość 4cm, a wysokość walca ma 8cm. Oblicz długość przekątnej przekroju osiowego tego walca.

b.)przekątna przekroju osiowego walca ma długość 12, a wysokość walca jest równa 6. Oblicz pole podstawy walca.

2

Odpowiedzi

2010-03-20T16:04:14+01:00
A]
r=4cm
średnica=2r=8cm
h=8cm
R=h
przekątna=d to d kwadratu o boku 8cm
d=a√2=8√2cm
b]
d=12cm
h=6cm

z pitagorasa obliczysz srednicę R
R=√12²-6²
R=√144-36
R=√108
R=6√3cm
r=½R=3√3cm

pole podstawy=πr²=π×(3√3)²=27πcm²

1 1 1
2010-03-20T16:12:57+01:00
A)
r = 4 cm
śr = 8 cm
H = 8 cm
z tw. Pitagorasa
8²+8² = p²
p² = 64+64
p = √128 = √64*2 = 8√2 cm

b)
p = 12
H = 6
obliczam średnicę z Pitagorasa
x²+6² = 12²
x² = 144-36
x = √108 = 6√3
r = 6√3/2 = 3√3
P = π*r²
P = π*(3√3)²
P = π27
Pole podstawy walca wynosi 27π
1 5 1