Uzgodnij reakcje jonowe(o ile zachodzą i podaj ich nazwę):
1.Na2CO3 + HJ --->
2.CuSO4 + KOH --->
3.HNO3 + Al(OH)2 --->
4.BaCl2 + ZnSO4 ---->
5.K2S + H2SO4 --->
6.K + HCl --->
7.K2SO3 + HBr --->
8.ZnCl2 + NaOH --->
9.MgNO3 + HCl --->
10.H2SO4 + Cu(OH)2 --->
11.NH4NO3 + KOH --->
12.Ca + HJ --->

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-27T18:26:32+01:00
1.Na2CO3 + 2HI ---> 2NaI + CO2 + H2O
2Na+ + CO32- + 2H+ + 2I- ---> 2Na+ + I- + CO2 + H2O
2.CuSO4 + 2KOH ---> Cu(OH)2 + K2SO4
Cu2+ SO42- + 2K+ + 2OH- ---> Cu(OH)2 + 2K+ + SO4 2-
3.3HNO3 + Al(OH)3 ---> Al(NO3)3 + 3H2O
3H+ + 3NO3- + Al(OH)3 ---> Al3+ + 3NO3- + 3H2O
4.BaCl2 + ZnSO4 ----> BaSO4 + ZnCl2
Ba2+ + 2Cl- + Zn2+ SO4 2- ----> BaSO4 + Zn2+ + 2Cl-
5.K2S + H2SO4 ---> K2SO4 + H2S
K2O + 2H+ + SO4 2- ---> 2K+ + SO4 2- + H2S
6.2K + 2HCl ---> 2KCl + H2
2K + 2H+ + 2Cl- ---> 2K+ + 2Cl- + H2
7.K2SO3 + HBr ---> nie zachodzi
8.ZnCl2 + 2NaOH ---> Zn(OH)2 + 2NaCl
Zn2+ + 2Cl- + 2Na+ + 2OH- ---> Zn(OH)2 + 2Na+ + 2Cl-
9.MgNO3 + HCl ---> nie zachodzi
10.H2SO4 + Cu(OH)2 ---> CuSO4 + 2H2O
2H+ + SO4 2- + Cu(OH)2 ---> Cu2+ + SO4 2- + 2H2O
11.NH4NO3 + KOH ---> KNO3 + H2O + NH3
NH4+ + NO3- + K+ + OH- ---> K+ + NO3- + H2O + NH3
12.Ca + 2HI ---> CaI2 + H2
Ca + 2H+ + 2I- ->CaI2 + H2