Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-20T17:53:24+01:00
Podstawa prawna - jest np.
1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Dz.U.01.98.1070 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie MS z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U.02.180.1508 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie MS z dnia 23 lutego 2007r. - Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz.U.Nr 38 poz. 249)

inaczej sie tego nie da okreslic;
1 5 1