Zadanie:)
Mangan można otrzymac w wyniku reakcji MnO2 z glinem, przebiegającej zgodnie z równaniem:
3 MnO2 + 4 Al ----->(nad strzałką "temp.") 3 Mn + 2 Al2O3

Źródłem MnO2 jest występujący w przyrodzie minerał, piroluzyt, który zawiera 94% do 99% masowych tego tlenku.

Oblicz ile g glinu potrzeba do redukcji 55g piroluzytu, który zawiera 95% masowych tlenku manganu (IV). Pozostałe 5% masy minerału to substancje nie reagujące z glinem ale z manganem.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T13:48:08+01:00
3 MnO2 + 4 Al ----->(nad strzałką "temp.") 3 Mn + 2 Al2O3

masa MnO₂ = 55 + 2×16 = 87 g/mol
masa Al = 27 g/mol

55 g - 100 %
x - 95 %
x = 52,25 g MnO₂

261 g MnO₂ - 108 g Al
52,25 - x
x ≈ 21,62 g - tyle potrzeba glinu do zredukowania zawartego w minerale MnO₂
11 4 11