Zrób równania hydrolizy ( wśród nich sa takie które nie zachodzą);

1)ZnSO4 + H2O->
2)Mg(OH)2 + H2SO4->
3)LiJ + H2O->
4)Cu(NO3)2 + Na2CO3->
5)Fe(CLO3)2 + H2O->
6)AgNO3 + Na2CO3->
7)NaNO2 + H2O->
8)LiOH + HBr->
9)AlJ3 + H2O->
10)FeBr2+H2O->
Czekam na odpowiedzi bardzo pilne!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T02:42:44+01:00
1)ZnSO4 + 2H2O -> Zn(OH)2 + H2SO4
Zn2+ + SO4 2- + 2H2O -> Zn(OH)2 + 2H+ + SO4 2-
odczyn kwasowy H+ > OH-

2) nie zachodzi

3) LiJ + H2O -> LiOH + HJ
Li+ + J+ + H2O -> Li+ + OH- + H+ + J-
oodczyn obojętny OH- = H+

4)nie zachodzi

5)nie zachodzi

6)nie zachodzi

7)NaNO2 + H2O -> NaOH + HNO2
Na+ + NO2- H2O -> Na+ + OH- + HNO2
odczyn zasadowy OH- > H+

8) nie zachodzi

9) AlJ3 + H2O -> Al(OH)3 + 3HJ
Al3+ + 3J- + H2O -> Al(OH)3 + 3H+ + 3J-
odczyn kwasowy H+ > OH-

10)FeBr2 + 2H2O -> Fe(OH)2 + 2HBr
Fe2+ + 2Br- + 2H2O -> Fe(OH)2 + 2H+ + 2Br-
odczyn kwasowy H+ > OH-