Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-20T17:03:19+01:00
Agresja - to w psychologii określenie zachowania ukierunkowanego na zewnątrz lub do wewnątrz, mającego na celu spowodowanie szkody fizycznej lub psychicznej.
Agresja - wyraz słabości .
Po pierwsze - ten , kto jest naprawdę silny nie musi tego udowadniać , bowiem agresywne zachowanie jest zaprzeczeniem siły. ktoś pewny swojej wartości nie musi jej eksponować.
Siła rozumiana nie tylko w sensie fizycznym , jest źródłem spokoju . Największą władzą jest panowanie nad sobą , silny człowiek nie musi odpowiadać agresja na agresję , stać go na znalezienie pokojowego rozwiązania , pomaganie innym , a nawet poświecenie się dla nich:Chrystus , który przekonywał , ze należy agresorowi nadstawić drugi policzek , nie uczył słabości.
Za kolejny argument posłuży mi stwierdzenie : Agresja jest wyrazem poczucia zagrożenia - to owoc strachu . Zwierzę znajdujące się w sytuacji skrajnego zagrożenia atakuje nawet wielokrotnie silniejszego przeciwnika. Ludzie także atakują wówczas ,kiedy się czegoś obawiają : śmieszności , posądzenia o brak odwagi , utraty pozycji społecznej.
Ponadto zachowanie tradycyjnego systemu wartości jest jedna z przyczyn rozpowszechniania się agresji. System wartości sprawia , że możemy odróżnić dobro od zła . Jego zakwestionowanie sprawiło między innymi , ze agresja została uznana przez niektórych ludzi za wartość , a jej manifestowanie za dowód siły.
Poza tym przyczyną agresji jest również słabość lub brak więzi międzyludzkich. Brak więzi międzyludzkich powoduje poczucie osamotnienia ono zaś jest podstawą poczucia zagrożenia ,łatwiej przejawia się agresywne zachowanie wobec obcych , niż wobec bliskich .
I ostatni argument - brak dialogu , czyli słabość komunikacji , bywa istotną przyczyną agresji . Kiedy ludzie nie potrafią się wzajemnie przekonać za pomocą słów , nie rzadko uciekają się do agresji ; państwa , które wyczerpują możliwości rozwiązywania problemów na drodze dyplomatycznej rozpoczynają wojnę
Agresja - jedna z charakterystycznych cech współczesnego świata . Wielu współczesnych ludzi cechuje : zagubienie w chaosie codzienności , brak umiejętności budowania silnych i trwałych związków z innymi , brak zdolności odróżniania dobra od zła. Rodzi to poczucie osamotnienia i niepewności : słabość współczesnego człowieka - to przyczyna narastającej agresji.

3 3 3