Odpowiedzi

2010-03-20T20:21:31+01:00
2x-y+2=0

a) A=(-2,m)
b) B=(2m,½m)
c) C=(2-m,3+m)
d) D=(m²,4)
za x i y podstawiamy współrzędnie punktów :
a) 2*(-2)-m+2=0
-4-m+2=0
-m-2=0
-m=2
m=-2

b) 2*(2m)-½m+2=0
4m-½m+2=0
3½m=-2
m=-4/7

c) 2*(2-m)-(3+m)+2=0
4-2m-3-m+2=0
-3m=-6
m=2

d) 2*m²-4+2=0
2m²=2
m²=1
m=1 lub m=-1
3 5 3