1. Przyporządkuj określenia dotyczące warunków tworzenia się i budowy Karpat i Sudetów. Niektóre określenia mogą pasować do Karpat i Sudetów. ( zad. 2 str. 8 Planeta nowa 3 )
-orogeneza alpejska
-era palezozoiczna
-młode góry
-góry zrębowe
-orogeneza hercyńska
-góry fałdowe
-paleogen
-karbon
-orogeneza kaledońska
-stare góry
-era kenozoiczna
-sylur.
2. Na podstawie informacji z ćwiczenia 1 sporządź krótkie notatki o Karpatach i Sudetach. ( zad. 3 str. 9 planeta nowa 3)
Karpaty:_____________[ ma to zając ok. 4 linijek ]
Sudety:______________[ ma to zając ok. 4 linijek ]

Proszę o rozwiązanie zadań to pilne!

1

Odpowiedzi

2010-03-20T17:47:44+01:00
-orogeneza alpejska - K. i S.
-era paleozoiczna - S.
-młode góry - K.
-góry zrębowe - S.
-orogeneza hercyńska - S.
-góry fałdowe - K.
-paleogen - K. i S.
-karbon - S.
-orogeneza kaledońska - S.
-stare góry - S.
-era kenozoiczna - K. i S.
-sylur - S.

Karpaty: Młode góry fałdowe. Wypiętrzone w erze kenozoicznej w okresie paleogenu, podczas organogenezy alpejskiej.

Sudety: Stare góry zrębowe. Powstałe w erze paleozoicznej w okresie syluru podczas organogenezy kaledońskiej. Objęte fałdowaniem hercyńskim w okresie karbonu. Odmłodzone w okresie paleogenu podczas organogenezy alpejskiej.
27 4 27