Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-20T16:57:07+01:00
W I w p.n.e. Palestyna była jedną z prowincji imperium rzymskiego.Obce panowanie ,wysokie podatki i obecność wojsk rzymskich budziło wielkie niezadowolenie mieszkańcow Palestyny.Z wielką wrogością odnosili się do Rzymian,których religia była sprzeczna z ich wiarą.Żydzi uwazali się za naród wybranu przez Boga.Wierzyli ,że Bóg ześle na ziemię Wyzwoliciela /Mesjasza /.Na czas panowania cesarza Oktawiana Augusta przypadło narodzenie Jezusa Chrystusa.Uważany on był za Syna Bozego,który przywróci Królestwo Izraela.Głosił on ,że wszyscy ludzie są dziećmi jednego Boga.Wierzyli w życie po śmierci.Ale aby osiągnąć Królestwo Boże muszą żyć godnie i sprawiedliwie.Muszą kochać bliźnich,otaczać opieką biednych.Chrystua skupił wokół siebie grona uczniów zwanych apostołami.Zasady nowej wiary przemawiały do serc ludzi biednych i niewolników,którzy nie mogli liczyc na poprawę swego losu.Zasady głoszone przez Chrystusa przynosiły im pociechę i nadzieję.