Pomóżcie mi rozwiązać zadania:
1.Otrzymaj maślan etylu a następnie przeprowadź jego hydrolizę kwasową i zasadową.

2.Napisz reakcje otrzymywania:
a)palmitynianu metylu
b)mrówczanu propylu

3.Napisz równania reakcji zgodnie z przedstawionym schematem:
metanol --> metanal --> kw.metanowy i od tego kwasu idzie strzałka na dół i pisze mrówczan wapnia

1

Odpowiedzi

2013-06-03T01:26:39+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1) C₃H₇COOH + C₂H₅OH --H₂SO₄--> C₃H₇COOC₂H₅ + H₂O
Hydroliza kwasowa: C₃H₇COOC₂H₅ + H₂O --H⁺--> C₃H₇COOH + C₂H₅OH

Hydroliza zasadowa: C₃H₇COOC₂H₅ + NaOH ---> C₃H₇COONa + C₂H₅OH

2)
a) C₁₅H₃₁COOH + CH₃OH --H₂SO₄--> C₁₅H₃₁COOCH₃ + H₂O
b) HCOOH + C₃H₇OH --H₂SO₄--> HCOOC₃H₇ + H₂O

3)
CH₃OH + CuO ---> HCHO + Cu + H₂O
HCHO + Ag₂O ---> HCOOH + 2Ag
2HCOOH + CaO ---> (HCOO)₂Ca + H₂O

1 5 1