1. Na mapie w skali 1 : 25 000 odległość między miejscowościami wynosi 10 cm. Oblicz skalę mapy, na której odległość między tymi miejscowościami wynosi 2 cm.
2.Na mapie w skali 1: 25 000 odległość między miejscowościami wynosi 4 cm. Oblicz skalę mapy, na której odległość między nimi wynosi 8 cm.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T18:08:34+01:00
1.
odl. na mapie w skali 1 : 25 000 to 10cm
odl. na mapie w skali - ? to 2cm
odl. rzeczywista między miastami - ?

najpierw obliczamy odl. rzeczywistą:
1cm -- 25 000 cm (odliczamy 5 miejsc)
1cm -- 0,25 km
10cm * 0,25km = 2,5km
odl. rzeczywista to 2,5km

teraz obliczamy skalę :
2cm -- 2,5km /:2
1cm -- 1,25km (doliczamy 5 miejsc)
1cm -- 125 000
1 : 125 000

2.
odl. na mapie w skali 1: 25 000 to 4 cm.
odl. na mapie w skali - ? to 8 cm

obliczamy odl. rzeczywistą
1cm -- 25 000cm
1cm -- 0,25km
4 * 0,25km = 1km

skala:
8cm -- 1km /:8
1cm -- 0,125km
1cm -- 12500 cm
1 : 12 500

3 3 3