Wyjasnij krotko pojecia :
bilbia
stary testament
nowy testament
ewangelia
list apostolski
przypowiesc (parabola)
ksiegi historyczne
ksiegi dydaktyczne
ksiegi prorockie
kazanie
vanitas
dekalog
apokalipsa
psalm
parafraza
Tora
egzogeta
wulgata
teocentryzm
augustynizm
tomizm
epos rycerski
etos rycerski
romans dworski
pareneza
deesis
ascetyzm
franciszkanizm
taniec smierci
lament
piesn religijna
archaizm
romanizm
gotyk
ars moriendi
memento mori
skryba
scholastyka
hagiografia
trubadur(bard)
uniwersalizm
eschatologia
ikona
pieta
herezja
misterium
fresk
mediewista

2

Odpowiedzi

2010-03-20T17:30:20+01:00
Bilbia - Biblia to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem ducha świętego, które zawiera słowo Boże skierowane do ludzi.

stary testament - starsza część Biblii, przyjęta przez chrześcijaństwo z judaizmu.

nowy testament - druga, po Starym Testamencie, część Biblii chrześcijańskiej, powstała na przestrzeni 51-96 r. n.e.; stanowi zbiór 27 ksiąg, przedstawiających wydarzenia z życia Jezusa i wczesnego Kościoła oraz pouczenia skierowane do wspólnot chrześcijańskich, tradycyjnie datowanych na drugą połowę I wieku .

ewangelia - dobra nowina. Dla wierzących jest nią prawda o Jezysie-Synu Bożym, który przyszedł na świat, abywyzwolić ludzi z niewoli grzechu i szatana.
przypowiesc (parabola) -Przypowieść, parabola, gatunek należący do literatury moralistyczno-dydaktycznej, najczęściej związany z wierzeniami religijnymi. Posługuje się narracją, w której postaci i zdarzenia pełnią rolę nosicieli i zarazem przykładów prawd oraz prawideł uniwersalnych, a nie jednostkowych

ksiegi historyczne -dwadzieścia jeden z czterdziestu sześciu ksiąg Starego Testamentu Katolickiej Biblii. Opisują wydarzenia z historii Narodu Wybranego.

ksiegi dydaktyczne - siedem z czterdziestu sześciu ksiąg Starego Testamentu. Głoszą mądrość biblijną oraz, że fakt istnienia Boga jest podstawą życia ludzkiego.

ksiegi prorockie - inaczej nazywane też profetycznymi. Jest to ostatni i największy zbiór spośród trzech części Starego Testamentu .

kazanie - przemowa wygłaszana zwykle przez osobę duchowną wyznania chrześcijańskiego, która ma za zadanie nauczanie i przekazanie treści religijnych.

vanitas - motyw religijno-artystyczny związany ze sztuką, poznaniem i czasem .

dekalog - Dziesięć przykazań .

apokalipsa - w terminologii judaistycznej i chrześcijańskiej literatury religijnej, to opis szczególnego rodzaju proroctwa, dotyczącego tego, co się ma wydarzyć w dniach ostatecznych, przekazywanego przez Boga wybranemu prorokowi .

psalm - liryczny utwór modlitewny, rodzaj pieśni religijnej, o podniosłym charakterze , którego adresatem jest zazwyczaj Bóg .

parafraza - swobodna przeróbka tekstu, która rozwija i modyfikuje treść oryginału, zachowując jednak jego zasadniczy sens.

Tora - pięc pierwszych ksiąg bibli .

wulgata - przekład bibli na łacine wykonany przez św.Hieronima .

teocentryzm - pogląd uznający boga za za przyczyne i cel istnienia wszystkich bytów .

augustynizm - głoszenie, że celem życia człowieka jest poznanie Boga i swojej duszy .

tomizm - rozumny ład świata .

franciszkanizm - miłośc do świata, braterstwo wszystkich żyjących istot, uwielbienie świata i jego piękna .

uniwersalizm - dążenie do ogarnięcia pewnej całośći .

eschatologia - w religiach i niektórych systemach filozoficznych, dział traktujący o tzw. rzeczach ostatecznych człowieka jak i świata .

ikona - obraz sakralny .
21 4 21
2010-03-20T17:30:46+01:00
Bilbia - Księga uważana za żydów i chrześcijan za świętość.
stary testament - "1 część" Biblii opowiadająca o zdarzeniach przed narodzinami Chrystusa.
nowy testament - "2 część" Bibli opowiadająca o zdarzeniach w czasie i po narodzinach Chrystusa.
ewangelia - Jedna księga Nowego Testamentu.
list apostolski - list napisany przez apostoła.
przypowiesc (parabola) - gatunek literatury moralistyczno-dydaktycznej.
ksiegi historyczne - 21 jeden ksiąg Nowego Testamentu.
ksiegi dydaktyczne - 7 ksiąg Starego Testamentu.
ksiegi prorockie - Starsze części Biblii.
kazanie - przemowa wygłaszana przez osobę duchowną (chrześcijanina).
vanitas - motyw religijno-artystyczny związany ze sztuką, poznaniem i czasem.
dekalog - Dziesięć Przykazań Bożych.
apokalipsa - dzień ostateczny.
psalm - liryczny utwór modlitewny (pieśń).
parafraza - swobodna przeróbka tekstu.
Tora - pięć pierwszych ksiąg Biblii.
egzogeta - takie słowo wogóle istnieje ?
wulgata - przekład Biblii na łacinę.
teocentryzm - pogląd uznający boga za przyczynę i cel istnienia wszystkich bytów.
augustynizm - doktryna teologiczno-filozoficzna św. Augustyna.
tomizm - system filozoficzny oparty na poglądach św. Tomasza z Akwinu.
epos rycerski - utwór ukazujący dzieje życia legendarnych, historycznych rycerzy.
etos rycerski - zespół wartości kultury rycerskiej.
romans dworski -utwór przedstawiający przygody i miłosne przeżycia rycerzy
pareneza - porada.
deesis - trójczęściowe obrazowanie osób świętych.
ascetyzm - dobrowolne ograniczanie przyjemności z pobudek religijnych.
franciszkanizm - tendencje w literaturze XX wieku nawiązujące do idei św. Franciszka z Asyżu.
taniec smierci - widowisko, które odbywało się na cmentarzach i w kościołach.
lament - utwór liryczny o charakterze żałobnym.
piesn religijna - nie wiem ;]
archaizm - wyraz, konstrukcja składniowa lub związek wyrazowy, który wyszedł z użycia.
romanizm - styl w sztukach plastycznych wykonywanych z kamienia.
gotyk - styl w architekturze i innych dziedzinach sztuk plastycznych tóry powstał i rozwinął się w połowie XII wieku we Francji.
ars moriendi - motyw śmierci w literaturze i sztuce średniowiecznej.
memento mori - przypomnienie, że nie można uniknąć śmierci.
skryba - osoba zajmująca się zawodowo odręcznym przepisywaniem ksiąg lub dokumentów.
scholastyka - dziewica, święta Kościoła katolickiego.
hagiografia - żywoty świętych.
bard - celtycki poeta i pieśniarz.
uniwersalizm - dążenie do ogarnięcia pewnej całości.
eschatologia - dział traktujący o tzw. rzeczach ostatecznych człowieka, jak i świata.
ikona - obraz sakralny.
pieta - miłosierdzie, litość.
herezja - w starożytności mianem tym określano autonomiczne szkoły filozoficzne.
misterium - jeden z podstawowych rodzajów środków poetyckich średniowiecznego dramatu religijnego.
fresk - malowidło ścienne wykonane na mokrym tynku.
mediewista - średniowiecznik.

Licze na naj ;D
23 4 23