1. Wyjaśnij znane ci sposoby elektryzowania ciał, uwzględniając zasadę zachowania ładunku.

2. Dwie naelektryzowane kuleczki w powietrzu działają na siebie z odległości d₁= 11 cm taką samą siłą, jak w terpentynie z odległości d₂= 7, 4 cm. Ile razy współczynnik k₁ w powietrzu jest większy od współczynnika k₂ w terpentynie?

3. kulki a i b są zawieszone na jedwabnych nitkach. gdy zbliżamy do każdej z nich ujemnie naelektryzowaną pałeczkę ebonitową, okazuje się, że kulka A jest przyciągana, a kulka B odpychana. Czy możesz na tej podstawie stwierdzić, że obie kulki mają ładunek różny od zera?

1

Odpowiedzi

2010-03-20T17:00:30+01:00
Odpowiedzi:
Zadanie 1.

Jednym ze sposobów elektryzowania ciał jest ich wzjaemne pocieranie.
elektryzowanie przez pocieranie polega na przejsciu elektronów z jednego ciala do drugie.To ciało ktore traci elektrony,elektryzuje sie dodatnio,a drugie ujemnie.Całkowity ładunek ciał nie zmienia sie.


7 2 7