Odpowiedzi

2010-03-20T17:40:31+01:00
Berlin liegt im nordöstlichen Teil von Deutschland. Es ist an der Spree und Havel. Die Stadt ist in 12 Bezirke unterteilt. Berlin - die Hauptstadt und größte Stadt in Deutschland, die Rechte des Landes. Angebote, die einer Fläche von 890 Quadratkilometern ist es fast 3,5 Millionen Menschen bewohnt.
3 1 3
2010-03-20T17:45:05+01:00
Kraków – miasto położone nad Wisłą w południowej Polsce. Jedno z najstarszych miast Polski, o ponad tysiącletniej historii; Kraków posiada wartościowe zabytki architektury, działa w nim wiele instytucji i placówek kulturalnych. Za pełną nazwę miasta przedstawia się Stołeczne Królewskie Miasto Kraków. W Krakowie znajdują się liczne placówki oświatowe, w tym: 187 przedszkoli, 162 szkoły podstawowe, 50 gimnazjów, 31 liceów ogólnokształcących, 27 zespołów szkół zawodowych, 23 szkoły wyższe, 20 instytutów, 7 szkół muzycznych oraz placówki oświatowe innego typu szkoły sportowe, centra kultury, punkty kursów językowych itp. Kraków jest jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych w Polsce, jest też jednym z głównych miast turystycznych Europy. Obszar zabytkowego Starego Miasta oraz Kazimierza wpisano w 1978 r. na pierwszą listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. W roku 2000 Kraków otrzymał tytuł Europejskiej stolicy Kultury. W 2008 r. odwiedziło go blisko 7,5 miliona turystów, w tym ponad 2 miliony cudzoziemców. W Krakowie swe siedziby mają instytucje kulturalne o znaczeniu ogólnopolskim. Regionalną gazetą wydawaną codziennie jest Dziennik Polski.


Tłumaczenie:


Krakau - eine Stadt an der Weichsel im südlichen Polen. Eines der ältesten polnischen Städten mit mehr als tausend Jahre Geschichte hat Krakau eine wertvolle Baudenkmäler, Arbeiten auf viele der Institutionen und Kultureinrichtungen. Für den vollständigen Namen der Stadt ist die Royal Hauptstadt von Krakau. In Krakau gibt es zahlreiche Bildungseinrichtungen, darunter 187 Kindergärten, 162 Grundschulen, 50 Junior-Gymnasien, 31 Mittelschulen, 27 Teams der beruflichen Schulen, 23 Universitäten, 20 Institute, 7 Musikschulen und anderen Arten von Bildungseinrichtungen Sport-Schulen, Kulturzentren Punkte von Sprachkursen, etc. Krakau ist eine der wichtigsten kulturellen Zentren in Polen, ist auch einer der wichtigsten touristischen Städte von Europa. Das Gebiet der historischen Altstadt und Kazimierz trat im Jahr 1978 zum ersten UNESCO-World Heritage List. Im Jahr 2000, Krakau, Polen erhielt den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt. Im Jahr 2008 besuchte er fast 7,5 Millionen Touristen, darunter mehr als 2 Millionen Ausländer. In Krakau haben die etablierten kulturellen Institutionen ein nationales Interesse. Regionale Tageszeitung hat die offizielle Polnisch.
3 4 3