Odpowiedzi

2010-03-20T17:38:07+01:00
A= 3 cm
B= 4 cm
C= 6 cm
Obw.=?
Skala podobieństwa k=?

K=?
L=?
M=J
Obw.KLM=26 cm

Jeżeli dwie figury są podobne w skali k, to stosunek obwodów tych figur jest równy k.

Obw.ABC=3+4+6=13 cm

k=Obw.KLM/Obw.ABC
k=26/13
k=2

K=k*A=2*3=6 cm
L=k*B=2*4=8 cm
M=k*C=2*6=12 cm
Spr.
Obw.KLM=6+8+12=26 cm
Odp.
Najdłuższy bok trójkąta KLM ma długość 12 cm.
pozdrawiam:)