Odpowiedzi

PIT: Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. Personal Income Tax, czyli podatek od dochodów osobistych).
CIT: Podatek dochodowy od osób prawnych (ang. Corporate Income Tax - podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw).
VAT: Podatek od towarów i usług (ang. value added tax - podatek od wartości dodanej)
22 4 22
2010-03-20T17:04:28+01:00
PIT-podatek dochodowy od osób fizycznych
CIT- podatek dochodowy od osób prawnych
VAT-podatek od towarów i usług
11 4 11
PIT- Personal Income Tax ( Podatek dochodowy od osób fizycznych)
CIT- Corporate Income Tax (Podatek dochodowy od osób prawnych)
VAT- Value Added Tax (Podatek od towarów i usług)
11 4 11