Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-27T17:34:55+01:00
W XVI w. chłopi uprawiali ziemię stosując głównie trópolówkę. Grunty orne w całej wsi dzielono na 3 części. W jednym roku obsiewano jedną część zbożami jarymi, na drugiej części siano ozime a trzecią częsc pozostawiano nie obsianą. W następnym roku inaczej wykorzystywano poszczególne części pola. Poprzez ugorowanie zapewniano sobie lepsze plony.
ROK PIERWSZY
1.znoże jare
2.ugór
3zboże ozime
ROK DRUGI
1.ugór
2.zboze ozime
3.zboże jare
ROK TRZECI
1.zboże ozime
2.zboże jare
3.ugór
1 5 1