Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T17:36:01+01:00
Białobrzeski Czesław (1878-1953). Autor prac z zakresu termodynamiki, fizyki kwantowej i teorii względności. Zwrócił uwagę na rolę promieniowania w problemie stabilności gwiazd.

Niewodniczański Henryk (1900-1968). Autor wielu prac z zakresu fizyki jądrowej i atomowej. Dowiódł eksperymentalnie 1934 istnienia tzw. magnetycznego promieniowania dipolowego (multipolowość promieniowania).

Pniewski Jerzy (1913-1989). Autor prac z zakresu fizyki jądrowej i fizyki cząstek elementarnych, odkrywca (wraz z M. Danyszem) hiperjąder.

Mięsowicz Marian (1907-1992). Autor prac z dziedziny fizyki jądrowej, fizyki cząstek elementarnych i fizyki wysokich nergii, prowadził m.in. badania nad promieniami kosmicznymi na użych głębokościach. Odkrył 3 wpółczynniki lepkości ciekłych kryształów.

Marian Smoluchowski (1872-1917). Jego prace przyczyniły się do ostatecznego zwycięstwa teorii atomistycznej i poważnie wpłynęły na rozwój XX – wiecznej fizyki.Prawie równocześnie z Einsteinem sformułował teorię ruchów Browna. Jedno z równań teorii dyfuzji jest znane jako równanie Smoluchowskiego.
12 4 12