Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T17:25:46+01:00
M= 3,5t = 3500kg
h=2,5m
g= 10N/kg lum m/s2 wspólczynnik G - stała wartosć
Ep= mgh
Ep= 3500*2,5*10 [kg*m/s2 * m = N*m = J] pewnie zapytasz skąd się wziął N - otóż kg * m/s2 to jest N ]
Ep=87500J
Ep= 87,5kJ dlaczego kJ?? Otóż 1J= 1000kJ [kilodżuli] wiec dzielimy przez tysiąc i wychodzi 87,5

Odp. Energia potencjalna jest równa 87,5kJ

Jakby coś było niejasne to pisz.