Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T20:11:26+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
C₅H₁₂O---Alkanol ten należy do rodziny alkoholi alifatycznych - pentanoli C₅H₁₁OH

CH₃-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-OH----pentan-1-ol (alk. pierwszorzędowy)

CH₃-CH-CH₂-CH₂-CH₃---------pentan-2-ol (alk. drugorzędowy)
......I
.....OH

......CH3
......I
CH₃-C-CH₂-CH₃---------2-metylopentan-2-ol (alk. trzeciorzędowy)
......I
.....OH