Podane poniżej wydarzenia w dziejach Ziemi uporządkuj chronologicznie od najstarszego do najmłodszego:
a)połączenie się wszystkich kontynentów w Pangeę 1
b)powstanie Atlantyku
c) rozpad Pangei 2
d)sfałdowanie Andów
e)sfałdowanie Gór Skandynawskich

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T17:19:19+01:00
1> a
2> c
3> b
4> d
5> e

nie jestem pewna dwóch ostatnich :)
2 5 2