Odpowiedzi

2010-03-20T22:25:07+01:00
Dla losów Śląska, a tym samym dla Jelcza i Laskowic duże znaczenie miały trzy wojny śląskie, w wyniku których Śląsk trafił pod panowanie Prus. Toczyły się one w latach: od 1740 do 1742 r., od 1744 do 1745 r. oraz trzecia tzw. wojna siedmioletnia od 1756 do 1763 roku. Ostatecznie zakończył je pokój podpisany w Hubertsburgu w 1763 r., który potwierdził warunki poprzednich układów i przyznał Śląsk Prusom.

Tym razem zawierucha wojenna ominęła Jelcz, który okazał się w nowych warunkach niegroźnym i mało ważnym punktem strategicznym. Zamek zupełnie stracił swoje znaczenie po regulacji Odry w drugiej połowie XVIII wieku (rozpoczęto ją w 1785 r.). Był teraz oddalony od głównego nurtu rzeki o około 2 km, dlatego przestał pełnić dotychczasowe funkcje. W tej sytuacji Saurmowie zdecydowali się przeprowadzić do Laskowic Tam było spokojniej i dojazd bryczką do Wrocławia, Oławy, Bierutowa, Namysłowa lub Oleśnicy był dogodniejszy niż po terenach nisko położonych i często zalewanych przez powodzie. W starym, rozsypującym się zamku pozostała jedynie siedziba urzędu sądowego, dla potrzeb którego dobudowano więzienną wieżę. Kilka pomieszczeń przypadło dzierżawcy browaru, który warzył podobno znakomite piwo. :)

Na regulacji Odry wzbogacili się Saurmowie i okoliczna ludność. Właściciele majątku jelczańskiego zyskali nowe dochody ze sprzedaży drzew z jelczańskich i laskowickich lasów, ceł drogowych i rzecznych oraz kanału spławnego w Janikowie. Natomiast poddani z Jelcza, Ratowic, Kotowic czy Czernicy mogli znaleźć pracę na rzece przy spławie drewna i zboża lub przy budowie łodzi.
</:)
Tymczasem pałac w Laskowicach stał się oficjalną siedzibą Saurmów, a Franciszek, spadkobierca po Dominiku Saurmie, skupił w ten sposób w swoich rękach wszystkie ich posiadłości. W 1797 r. przebudowano laskowicką siedzibę w lekkim neoklasycznym stylu, z greckimi kolumnami w fasadzie zdobiącej trzypiętrową część centralną.

mam nadzieje że pomogłem "MISZ"