Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-20T17:34:25+01:00
Sinice to w większości organizmy samożywne, mające zdolność wytwarzania związków organicznych na drodze fotosyntezy.Sinice rozmnażają się wyłącznie wegetatywnie przez prosty podział komórki, rozerwanie nici (utworzonej przez pewną liczbę komórek sinic) lub wytwarzanie specjalnych utworów w tym celu.Sinice mają budowę prokariotyczną.
57 4 57
2010-03-20T17:46:52+01:00

Glony zielone występują zwykle na szybach akwarium lub na liściach roślin, tworzący zielonkawy osad, który zmniejsza ich dekoracyjność. Nie są jednak szkodliwe i świadczą o właściwym składzie wody. Z szyb akwarium można je usunąć za pomocą odpowiednich przyrządów. Z twardszych liści roślin można je ścierać ręką lub szorstką drewnianą bagietką.

Glon brunatny to głównie okrzemki, które nie maja nic wspólnego z brunatnicami, brązowymi glonami występującymi w morzach. Ich obecność w akwarium świadczy o niedoborze światła.

Sinice występują zwykle w akwariach zanieczyszczonych, o dużej ilości resztek organicznych. Regularne usuwanie tych osadów sprzyja zmniejszeniu liczebności tych glonów.

Glony nitkowate są zwykle zielone lub brunatnozielone i i porastają szyby, kamienie i liście roślin w postaci gęstych kępek. Mogą także występować w formie kłębów zielonych, twardych nitek. Gatunki egzotyczne zostały zawleczone z importowanych roślin. Niektóre z nich wyglądają jak osadzone na brzegach liści ciemne pędzelki, czasem długość do 10 mm. Zwykle nie są szkodliwe dla roślin wyższych ani dla innych mieszkańców akwarium. Osady wapnia występują na liściach roślin, a wynikające z niedoboru CO2 rozpuszczonego w wodzie, są idealnym podłożem dla egzotycznych gatunków glonów nitkowych, tworzących geste pędzelki. Dodatkowe dostarczenie dwutlenku węgla do wody morze ograniczyć rozprzestrzenianie się glonów na nowe liście roślin. Liście silnie zarośnięte glonami należy usunąć z akwarium.

Liczę na naj ;)
2010-03-20T18:36:20+01:00
Sinice, – gromada organizmów samożywnych, według nowszej taksonomii zaliczanych do Procaryota , stosowana w taksonomii wcześniejszej, kładzie nacisk na te właściwości, które upodabniają sinice do organizmów roślinnych – zdolność do tlenowej fotosyntezy oraz obecność chlorofilu. To podobieństwo jest o tyle naturalne, że chloroplasty roślin powstały w wyniku endosymbiozy z sinicami – są po prostu uwstecznionymi sinicami.

:) pozdro..