1) w pewnej klasie uczyło się 29 uczniów. dziewcząt jest o 5 więcej niż chłopców. ile chłopców i ile dziewcząt uczy się w tej klasie?
2) połowę śliwek z koszyka zjadł andrzej. dwie trzecie tego co zostało zjadł piotrek, a ania zjadła ostatnie 4 śliwki. ile śliwek było w koszyku?

3

Odpowiedzi

2010-03-20T17:32:06+01:00
1)
x - ilosc chlopcow
y - ilosc dziewczynek
y=x+5
x+y=29

2x+5=29

2x=24

x=12

y=12+5=17

Odp.: w klasie jest 12 chłopców i 17 dziewczynek

2)

x-[½*x+⅔*(½*x)]=4
x-5/6*x=4
1/6*x=4
x=24
Odp.: W koszyku były 24 śliwki.

2010-03-20T17:35:36+01:00
1.) x - liczba chłopców
x+5 - liczba dziewcząt
29 - ilość uczniów

x+x+5=29
x+x=29-5
2x=24//:2
x=12
12+5=17
Odp: W tej klasie uczy się 12 chłopców i 17 dziewcząt.


Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T17:35:40+01:00
1)
x = liczba chłopców
x + 5 = liczba dziewczyn
x + x + 5 = 29
2x + 5 = 29
2x = 29 - 5
2x = 24
x = 24 : 2
x = 12
12 + 5 = 17
odp: W tej klasie jest 12 chłopców i 17 dziewczyn.

2)
1/2x + (1/2x * 2/3) + 4 = liczba śliwek w koszyku (x)
1/2x + 1/3x + 4 = x
5/6x + 4 = x
4 = 1/6x
x = 4 : 1/6
x = 24
odp: W koszyku były 24 śliwki.

1 5 1