Kto pomoże w chemii?
zad.1 Do dwóch probówek z wodą wrzucono:
a) kawałek metalicznego sodu
b) tlenek sodu.
* Zapisz i uzgodnij równania reakcji , które zaszły w obu probówkach
* Zapisz , uzgodnij równania reakcji dysocjacji jonowej wodorotlenku sodu i podaj jego opis słowny
Równania reakcji:
a)...
b)...
Równania reakcji dysocjacji jonowej

zad.2 Ropa naftowa jest mieszaniną jednorodną węglowodorów . W celu wydzielenia poszczególnych składników poddaje się ją odpowiedniej obróbce. Nazwij ten proces i wymień pięć produktów otrzymywanych w jego wyniku.
Nazwa procesu:...
Produkty:...

zad.3Muszle morskie zawierają węglan wapnia. Zaproponuj doświadczenie, które potwierdzi skład chemiczny muszli. Zapisz odpowiednie równania reakcji. Schemat doświadczenia:
Obserwacje :.........
Wniosek :............

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T17:55:21+01:00
Zad 1 . 2Na + 2H2O --- 2NaOH + H2
Na2O + H2O ---- 2NaOH

NaOH - Na+ + OH-
Wodorotlenek sodu dysocjuje na kation sodu i anion wodorotlenkowy.

Zad 2 proces to destylacja
produkty: gaz rafineryjny, benzyna, nafta, smary i oleje napędowe, mazut.

Zad 3
dodanie kwasu solnego.
CaCO3 + 2HCl --- CaCl2 + H2O + CO2
wydziela się gaz powodujący mętnienie wody wapiennej.
2 5 2