Odpowiedzi

2010-03-20T17:38:36+01:00

układ nerwowy: mózg rdzeń kręgowy, nerwy mózgowe i rdzeniowe; narządy zmysłów: oko, ucho, kubki smakowe, receptory węchu,

Jest to układ zbudowany z tkanki nerwowej, integrujący działalność organizmu, rejestrujący bodźce, przetwarzający zawartą w nich informację oraz sterujący czynnościami organizmu: ruchem mięśni oraz wydzielaniem hormonów.
Podstawowym elementem układu nerwowego jest komórka nerwowa-NEFRON. Zbudowany jest z 2 rodzajów wypustek: mniejszych czyli z dendrytów i wypustek większych- aksonów. Pokryte są one osłonką mielinową.
Połączenia między komórkami: SYNAPSY.
Narządy zmysłów: a) wzrok b) słuch c) dotyk d) smak e) węch

Wszystkie narządy zmysłów zawierają specjalne odbiorniki, które przekształcają sygnał ze środowiska zewnętrznego w impulsy nerwowe.

bodziec- receptory- układ nerwowy- reakcja organizmu
Bodziec dociera ze środowiska zewnętrznego do organizmu, a receptor (odbiornik bodźca) znajduje się w narządach zmysłu

Podział układu nerwowego:
-ośrodkowy: mózgowie, rdzeń kręgowy
obwodowy: nerwy czaszkowe, nerwy rdzeniowe
ODRUCHY NERWOWE
Odruch- automatyczna reakcja organizmu na bodziec
Łuk odruchowy- droga jaką przebywa impuls nerwowy od receptora do efektora
ŁUK ODRUCHOWY:
- receptor (odbiornik bodźca)
- neuron czuciowy
- ośrodek nerwowy (mózg lub rdzeń kręgowy)
- neuron ruchowy
- efektor (reakcja organizmu)
BUDOWA MÓZGU:
a) kora mózgowa- odbiera i analizuje informacje z narządów zmysłów
b) ciało migdałowate- steruje naszymi emocjami i gromadzi pamięć o nich
c) hipokamp- ważna ‘część’ służąca do zapamiętywania
d) móżdżek- utrzymanie równowagi, koordynacja ruchów
e) prążkowie- wykonywanie precyzyjnych ruchów
f) przysadka mózgowa- wydzielanie hormonów
g) podwzgórze- wydzielanie hormonów
2010-03-20T17:41:24+01:00
Układ nerwowy przyjmuje informacje o stanie organizmu, analizuje, przetwarza, a następnie zarządza pracą wszystkich narządów. W organizmie człowieka, podobnie jak w organizmach wszystkich zwierząt, układ nerwowy pełni funkcje nadrzędną - reguluje i koordynuje pracę wszystkich narządów i układów.

na 100% jest dobrzee.^^

jak chcesz więcej o układzie nerwowym napisz mi wiadomość.! ^^

liczę na najj.^^ xD
2010-03-20T17:42:38+01:00
Układ nerwowy człowieka dzieli się na dwie zasadnicze części. Są nimi: ośrodkowy (centralny) układ nerwowy i obwodowy układ nerwowy, czyli system nerwów i zakończeń nerwowych wraz z narządami zmysłu. Ten podział jest oczywiście dość sztuczny, ponieważ, tak naprawdę, oba układy są ściśle anatomicznie i fizjologicznie ze sobą powiązane. Jednak podział ról i kompetencji jest jednoznaczny: obwodowy układ nerwowy służy do przenoszenia (przewodzenia) bodźców (informacji) od tkanek i narządów (w tym narządów zmysłów) do "centrum", lub z powrotem - od "centrum" do narządów i tkanek, zaś ośrodkowy układ nerwowy te informacje "centralizuje", tzn. gromadzi i przetwarza.

W układzie nerwowym wyróżnia się też część autonomiczą, za pomocą której "centrum" bezpośrednio zawiaduje czynnościami narządów wewnętrznych. Jest to tzw. autonomiczny układ nerwowy, który z kolei ma bezpośrednie powiązania z innym systemem integrującym funkcje narządów złożonego żywego organizmu, tj. układem dokrewnym. Układ autonomiczny ma swoją część centralną i obwodową.