Ktoś przetłumaczy ? ;)
W przyszłości chciałabym zostać businesswoman ( czy jak to tam się pisze ) i zarabiać dużo pieniędzy . Aby jednak to się stało muszę mieć ukończone liceum i dobre studia. Na studiach poszukam sobie sponsora , który zapewni mi wszystkie wygody i dostane dofinansowania od rodziców. Nie chciałabym mieszkać z siostrą, ponieważ ona nie dawałaby mi wystarczającej swobody. Z resztą ona też nie chce, gdyż mówi że nie potrzebne jej dziecko na wychowanie . ( małpa wredna )

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-20T17:54:43+01:00
In the future I would be businesswoman (or how you spell it there) and make a lot of money. However it happened I have to have completed high school and good college. Studies look for a sponsor who will provide me with all the comforts and dostane financial support from parents. I do not want to live with her sister because she did not would give me enough freedom. The rest, she also does not want to, because he says that it does not need her child to education. (Monkey vindictive)pisałam to co jest w nawiasach jak byś chciał(a) to możesz te nawiasy wyciąć
2010-03-20T17:56:03+01:00
I in future would like to become businesswoman and to earn a lot of money . To however this stood I have to have finished secondary school and good studies. I on studios will seek me the sponsora which will assure me all comforts and the dostane of refinancing from parents. I would not like to live with sister, because she would not give me sufficient liberty. From the rest she does not want also, because it tells that not necessary her child on education .
2010-03-20T18:03:07+01:00
In the future I'd like to be a buisnesswonen and earn a lot of money. But if it can happen I must finish high school and good studies. On studies I will look for some sponsorship, wich will provide me with all amenities for myself and it will lighten my parents of funding me. T don't want live with my sister because she wouldn't give me the sufficient freedom. And she doesn't want live with me too. She says that she doesn't need any children for the upbringing.