Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-20T18:11:57+01:00
2.Tamerlan znany inaczej jako Timur Chromy lub Timur Lenk założyciel dynastii Timurydów, panujący w latach 1370 - 1405, zdobywca większości Azji Środkowej, Iranu, Iraku i Zakaukazia.
1.Historia Stanów Generalnych sięga 1302 roku, kiedy zostały zwołane dla rozstrzygnięcia sporu między Filipem Pięknym i papieżem Bonifacym VIII. Dotyczył on przede wszystkim podatków jakie nałożył na duchowieństwo Filip IV. Papież wysyła wówczas bullę do Filipa, w której w dość drastyczny sposób stara się go odwieść od tej decyzji. (Bulla zaczyna się słowami "Słuchaj synu").Poparcie Stanów powoduje, że Filip policzkuje papieża.
1308 - Filip IV zwołuje Stany Generalne, oczekując poparcia w sprawie likwidacji zakonu templariuszy. Władca, mający problemy finansowe, zamierzał przejąć dobra zakonne. Oskarżył templariuszy o herezję, bezczeszczenie relikwii, czary i homoseksualizm. Stany Generalne poparły projekt likwidacji zakonu. Mistrzowie zakonni przy torturach przyznali się do fałszywych oskarżeń i zostali spaleni na stosie.