Odpowiedzi

2010-03-20T19:05:43+01:00
Mowa zależna jest to relacja z tego co ktoś powiedział. W mowie zależnej należy pamiętać o zmianie czasów:
1) Present Simple -> Past Simple
2) Present Continuous -> Past Continuous
3) Past Simple -> Past Perfect
4) Past Continuous -> Past Perfect Continuous
5) Present Perfect -> Past Perfect
6) Present Perfect Continuous -> Past Perfect Continuous
7) Future Simple -> Future In The Past (czasownik modalny will->would, shall->should)
8) Future Continuous -> Future Continuous In The Past
9) Future Perfect -> Future Perfect In The Past
10) Czasowniki modalne (jak w 7. + can-> could, may -> might, have to -> had to, must -> had to; could, should, ought to -> nie zmieniają się)

CZAS NIE ZMIENIA SIĘ, gdy przekazujemy czyjąś aktualną opinię!!

Zmiana czasowników:
Will - Would
May - Might
Can - Could
Should - Should
Could - Could
Would - Would
Might - Might
Must (musieć) - Had to
Must (prawdopodobieństo) - Must (bez zmian)

Przykłady:
Tom said : "I am tired" / Tom powiedział: "Jestem zmęczony"
Tom said that he was tired / Tom powiedział że jest zmęczony.

Zauważ że zaszła tu zmiana czasu, z czasownika am na was.

I said : "I am doing my homework" / Powiedział "Robię moją pracę domową"
I said that I was doing my homework / Powiedział że robi swoją pracę domową.

My mum said : "you must clean your room" / Moja mama powiedziała "Musisz posprzątać swój pokuj"
My mum said (that) I had to clean my room / Moja mama powiedziała że muszę posprzątać w swoim pokoju.

Mam nadzieję że chociaż trochę pomogłam ^^