Odpowiedzi

2009-10-27T17:34:14+01:00
ŚWIĘTY ŁUKASZ:
Ten wykształcony poganin, wychowany w kręgu kultury hellenistycznej, jest patronem służby zdrowia. Sam, prawdopodobnie, także był lekarzem, bo na kartach spisanej przez niego Ewangelii możemy znaleźć kilkaset terminów medycznych, które występują również u Hipokratesa czy Galena.
2 1 2
2009-10-27T17:51:23+01:00
Łukasz Ewangelista – według tradycji wczesnochrześcijańskiej autor jednej z Ewangelii i Dziejów Apostolskich, trzeciej i piątej księgi Nowego Testamentu. Najstarsza wzmianka o św. Łukaszu znajduje się w Liście św. Pawła do Filemona
1 5 1