Odpowiedzi

2010-03-20T19:06:05+01:00
Arka Noego:
Dobre, dobre, bardzo dobre:
Gwiazdy ziemia księżyc stonce
Zima zimna lato gorące
Dobre dobre bardzo dobre
Morza rzeki lasy góry
Czyste niebo czarne chmury
Dobre dobre bardzo dobre
Mrówki żuki i biedronki
Pszczoły osy duże bąki
Dobre dobre bardzo dobre
Węże ryby żaby ptaki
Na dodatek różne ssaki
Dobre dobre bardzo dobre
Krokodyle osły wilki
Małpy stroją śmieszne minki
Dobre dobre bardzo dobre
Hipopotam lwy tygrysy
Zebry w paski rude lisy
Dobre dobre bardzo dobre
Świnia krowa kura koń
Mała myszka duży słoń
Dobre dobre bardzo dobre
Samy dziki nosorożec
Wszystko to stworzenia Boże
Dobre dobre bardzo dobre
Dobre dobre bardzo dobre
A najlepiej stworzył nas!

Polne kwiaty zboża trawy
Słoneczniki ziarna kawy
Dobre dobre bardzo dobre
Groch fasola i pietruszka
Pomidory i kapusta
Dobre dobre bardzo dobre
Banan śliwka i ananas
Pomarańcze wszystko dla nas
Dobre dobre bardzo dobre
Jabłka gruszki winogrona
Lista długa nie skończona!
A najlepiej stworzył nas!
A najlepiej stworzył nas!

Narty góry komputery
Basen plaża i rowery
Dobre dobre bardzo dobre
Szczury glisty i ropuchy
Pająk w sieci łapie muchy
Dobre dobre bardzo dobre
Czekolada frytki lody
Napój słodki bombelkowy
Dobre dobre bardzo dobre
Czosnek szpinak i musztarda
Gorzki syrop na ból
gardła
Dobre dobre bardzo dobre
A najlepiej stworzył nas!

Tłumaczenie:

Star of the earth the moon stonce
Winter cold hot summer
Good good very good
Sea river forests advance
Clean the sky black clouds
Good good very good
Ants żuki and biedronki
Bees wasps large bąki
Good good very good
Hoses fish frogs birds
In addition, various mammals
Good good very good
Crocodilia donkeys wolves
Monkeys stroją ridiculous minki
Good good very good
Hipopotam lions tigers
Zebras striped rude foxes
Good good very good
Pig hen cow horse
A small mouse large elephant
Good good very good
Samy wild Singular rhino
All of this creation of God
Good good very good
Good good very good
And we created the best!

Wildflowers cereal grass
Sunflowers coffee beans
Good good very good
Peas and beans parsley
Tomatoes and cabbage
Good good very good
Banana plum and pineapple
Oranges everything for us
Good good very good
Apples pears grapes
The list is not long finished!
And we created the best!
And we created the best!

Ski top computers
Pool beach and bicycles
Good good very good
Rats glisty and toads
Pająk network gets the fly
Good good very good
Chocolate fries and ice cream
The drink sweet bombelkowy
Good good very good
Garlic mustard and spinach
Bitter syrup for sore throat
Good good very good
And we created the best!
1 5 1
2010-03-20T19:15:30+01:00
Arka Noego:
Dobre, dobre, bardzo dobre:
Gwiazdy ziemia księżyc stonce
Zima zimna lato gorące
Dobre dobre bardzo dobre
Morza rzeki lasy góry
Czyste niebo czarne chmury
Dobre dobre bardzo dobre
Mrówki żuki i biedronki
Pszczoły osy duże bąki
Dobre dobre bardzo dobre
Węże ryby żaby ptaki
Na dodatek różne ssaki
Dobre dobre bardzo dobre
Krokodyle osły wilki
Małpy stroją śmieszne minki
Dobre dobre bardzo dobre
Hipopotam lwy tygrysy
Zebry w paski rude lisy
Dobre dobre bardzo dobre
Świnia krowa kura koń
Mała myszka duży słoń
Dobre dobre bardzo dobre
Samy dziki nosorożec
Wszystko to stworzenia Boże
Dobre dobre bardzo dobre
Dobre dobre bardzo dobre
A najlepiej stworzył nas!

Polne kwiaty zboża trawy
Słoneczniki ziarna kawy
Dobre dobre bardzo dobre
Groch fasola i pietruszka
Pomidory i kapusta
Dobre dobre bardzo dobre
Banan śliwka i ananas
Pomarańcze wszystko dla nas
Dobre dobre bardzo dobre
Jabłka gruszki winogrona
Lista długa nie skończona!
A najlepiej stworzył nas!
A najlepiej stworzył nas!

Narty góry komputery
Basen plaża i rowery
Dobre dobre bardzo dobre
Szczury glisty i ropuchy
Pająk w sieci łapie muchy
Dobre dobre bardzo dobre
Czekolada frytki lody
Napój słodki bombelkowy
Dobre dobre bardzo dobre
Czosnek szpinak i musztarda
Gorzki syrop na ból
gardła
Dobre dobre bardzo dobre
A najlepiej stworzył nas!

Tłumaczenie:

Star of the earth the moon stonce
Winter cold hot summer
Good good very good
Sea river forests advance
Clean the sky black clouds
Good good very good
Ants żuki and biedronki
Bees wasps large bąki
Good good very good
Hoses fish frogs birds
In addition, various mammals
Good good very good
Crocodilia donkeys wolves
Monkeys stroją ridiculous minki
Good good very good
Hipopotam lions tigers
Zebras striped rude foxes
Good good very good
Pig hen cow horse
A small mouse large elephant
Good good very good
Samy wild Singular rhino
All of this creation of God
Good good very good
Good good very good
And we created the best!

Wildflowers cereal grass
Sunflowers coffee beans
Good good very good
Peas and beans parsley
Tomatoes and cabbage
Good good very good
Banana plum and pineapple
Oranges everything for us
Good good very good
Apples pears grapes
The list is not long finished!
And we created the best!
And we created the best!

Ski top computers
Pool beach and bicycles
Good good very good
Rats glisty and toads
Pająk network gets the fly
Good good very good
Chocolate fries and ice cream
The drink sweet bombelkowy
Good good very good
Garlic mustard and spinach
Bitter syrup for sore throat
Good good very good
And we created the best!

Na drugi brzeg:
Tak jest mało czasu mało dni
Serce bije tylko kilka chwil.
Niespokojne czeka wierci się
Kiedy w końcu Ty przytulisz je.
Tak jest mało czasu mało dni
Serce bije tylko kilka chwil.
Nie wiem czy Cię poznam ale wiem
Że na pewno ty rozpoznasz mnie.

Zabierzesz mnie na drugi brzeg
Za Tobą będę do Nieba biegł.
Zabierzesz mnie na drugi brzeg
Za Tobą będę do Nieba biegł.

Nie jest wcale ciężko kiedy wiem
Że na końcu drogi spotkam Cię.
Chociaż było tyle trudnych dni
Codziennie bliżej Nieba warto być.
Tak jest mało czasu mało dni
Serce bije tylko kilka chwil.
Nie wiem czy Cię poznam ale wiem
Że na pewno ty rozpoznasz mnie.

Zabierzesz mnie ... /x2

Mijają godziny mija czas
Szukam Cię na niebie pośród gwiazd.
Nie wiem czy Cię poznam ale wiem
Że na pewno ty rozpoznasz mnie.

Zabierzesz mnie ... /x3

Tłumaczenie:

That is little enough time day
The heart beats just a few moments.
Niespokojne waiting to wierci
When you finally przytulisz them.
That is little enough time day
The heart beats just a few moments.
I do not know whether you know but I know
That surely you recognize me.

Zabierzesz me to the other side
For you I ran to the Heavens.
Zabierzesz me to the other side
For you I ran to the Heavens.

It is not hard at all when I know
That at the end of the road meet you.
Albert was so difficult days
Every day be worth closer to heaven.
That is little enough time day
The heart beats just a few moments.
I do not know whether you know but I know
That surely you recognize me.

Zabierzesz me ... / x2

Mijają hour time passes
I\'m looking for you in heaven among the stars.
I do not know whether you know but I know
That surely you recognize me.

Zabierzesz me ... / x3

Stary Abraham:

Abraham nie miał syna
I płakał każdej nocy
Że kiedy będzie stary
Nie będzie miał pomocy.
A żona Abrahama
Na imię miała Sara
Nie mogła