Odpowiedzi

2012-08-16T15:54:33+02:00

4Al + 3O₂ ⇒ 2Al₂O₃

produkt: tlenek glinu

 

Na₂O + H₂O ⇒ 2NaOH

produkt: wodorotlenek sodu

 

SO₃ + H₂O ⇒ H₂SO₄

produkt: kwas siarkowy (VI)

 

Fe(OH)₃ + KCl ⇒ nie reaguje

brak produktów

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)