1. Oblicz wysokość graniastosłupa o objętości 450cm3, którego podstawą jest romb o przekątnych 6cm i 10cm.

2. Oblicz w litrach objętość sześcianu, którego pole powierzchni jednej ściany jest równe 144cm2.

3. Do prostopadłościennego basenu o wymiarach 20m x 15m x 3m wlano wodę, wypełniając 2/3 jego objętości. Ile m3 wody znajduje się w basenie? Ile to litrów?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T18:14:06+01:00
1. V = Pp * H

Pp= (6 *10) :2 = 30 cm kwadr.

450 = 30 * H | :30
H= 15 cm

2. V= a3

P=a2 P=144 a=12
V=12 do trzeciej=1728cm szesciennych = 1,728 litra

3. V = a*b*c
Objętość basenu:
V=20 *15*3=900mszesciennych

Objętość wody:
2/3 * 900=600m szesciennych = 600 000l
2 3 2
2010-03-20T18:14:48+01:00
1)
1/2 * 6 * 10 = 30
450 : 30 = 15
odp: Wysokość tego graniastosłupa ma 15cm.

2)
x * x = 144
12 * 12 = 144
144 * 12 = 1728cm³ = 1,728 l
odp: objętość tego sześcianu wynosi 1728cm³ = 1,728l.

3)
20m * 15m * 3m = 900m³
900m³ * 2/3 = 600m³ = 600000l
odp: W basenie znajduje się 600m³. To 600000l.
1 5 1