Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-20T18:50:14+01:00
-HIPOKRATES OKREŚLIŁ TYLKO ETYKĘ LEKARZA (PRZYSIĘGA HIPOKRATESA);
-ARYSTOTELES WPROWADZIŁ SYSTEM KLASYFIKACJI ROŚLIN I ZWIERZĄT;
-GALEN WPROWADZIŁ DUŻO OBSERWACJI I EKSPERYMENTÓW;
-ANDREAS VESALIUS OPISAŁ BUDOWĘ CZŁOWIEKA;
-ZACHARIASZ JANSEN OPRACOWAŁ PIERWSZY MIKROSKOP;
-WILIAM HARVEY OPRACOWAŁ CAŁY OBIEG KRWI U CZŁOWIEKA;
-ANTONIE VAN LEEUWENHOEK KONSTRUOWAŁ MIKROSKOPY I ULEPSZAŁ JE;
-JOHN RAY PODAŁ DEFINICJE GATUNKU;
-KARL VON LINNE WPROWADZIŁ NOWOCZESNE NAZEWNICTWO GATUNKÓW W KLASYFIKACJI;
-JAN VON INGENHOUSZ UDOWODNIŁ ZNACZENIE ŚWIATŁA I CHLOROFILU W PROCESIE ASYMILACJI DWUTLENKU WĘGLA;
-LUDWIG PASTEUR WYJAŚNIŁ PROCES FERMENTACJI I WPROWADZIŁ SZCZEPIENIA;
-GREGOR MENDEL OPUBLIKOWAŁ PODSTAWĘ DZIEDZICZENIA CECH;
NIE JEST ZBYT DOKŁADNY ALE JEST Z GRUBSZA OPISANY.
POZDRAWIAM!