Bombkę,która kupiła Asia jest kula zapakowana w sześcienne pudelko o polu powierzchni 216 cm2.Bombka przylega do wszystkich scian pudelka.Oblicz ile razy objętość pudełka jest większa od obiętosci bombki.
Zapisz obliczenia. Do obliczen przyjmoij pi=3

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T18:29:06+01:00
Pole sześcianu=6a ²
6a ² =216/6
a ² =36
a=6
V sześcianu=a³
V=6³
V=216 cm³

Średnica kuli=6 cm więc promień r=3
V kuli=4/3πr³
π=3
V=4/3*3*3³
V=4*27
V=108 cm³

216/108=2
Objętość pudełka jest 2 razy większa od objętości bombki
2010-03-20T18:36:24+01:00
6a² = 216 /:6
a² = 36
a = 6

Vsz = a³ = 6³ = 216

r = a/2 = 6/2 = 3
Vkuli = 4/3 πr³ = 4/3 * 3 * 3³ = 4 * 27 = 108

216 : 108 = 2

Odp: Objętość pudełka jest o 2 razy większa od objętości kuli