Odpowiedzi

2010-03-20T18:34:35+01:00
Sn=(a₁+an)n/2
a₁=2
a₁₀=29
a₁₂=?

an=a₁+(n-1)r
29=2+(10-1)r
29=2+9r
9r=29-2
9r=27
r=3

a₁₂=2+(12-1)3
a₁₂=2+3*11
a₁₂=35

S₁₂=(2+35)*12/2
S₁₂=37*12/2
S₁₂=222
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T18:35:25+01:00
Oblicz sumę S₁₂ ciągu arytmetycznego (an)
a)a₁=2,a₁₀=29

Sn=(a1+an)/2 *n
a12=a1+11r
a10=a1+9r
29=2+9r
9r=27 //:9
r=3
a12=35

S12=(2+35)/2 *12
S12=37/2 *12
S12=37*6=222
2 5 2
2010-03-20T19:00:55+01:00
A₁=2 , a₁₀=29 ; a₂=a₁+r ;a₃=a₂+r=a₁+r+r=a₁+2r ;a₄=a₃+r=a₁+2r+r=a₁+3r ;a₅=a₁+4r ; a₆=a₁+5r ;a₇=a₁+6r ;a₈=a₁+7r ;a₉=a₁+8r ;a₁₀=a₁+9r (podstawiam za a₁₀=29 i a₁=2) otrzymam: 29=2+9r (obliczam r) ; -9r=-29+2 ; -9r=-27/:(-9) to, r=3 (ozn. przyrost ciągu arytmetycznego) ; a₁₁=a₁+10r=2+10×3=32 ;a₁₂=a₁+11r=2+11×3=35 ; S₁₂- ozn. sumę dwunastu wyrazów tego ciągu) ; S₁₂=a₁+a₂+a₃+a₄+a₅+a₆+a₇+a₈+a₉+a₁₀+a₁₁+a₁₂=2+5+8+11+14+17+20+23+26+29+32+35=217
1 1 1