Proszę zrobić zapis jonowy reakcji. Bardzo potrzebuje .
i zeby było dobrze.;))
DAJE NAJLEPSZĄ!!!


HCl + NaOH----->NaCl + H2O


H2SO₄ + 2 KOH----->K2SO4 + H2O


H2SO4 + Ca(OH)2---->CaSO4 + 2 H2O


H3PO4 + 3 LiOH----->Li3PO4 + 3 H2O


H2CO3 + Ba(OH)2------>BaCO3 + 2 H2O


3 HNO3 + Fe(OH)3----->Fe(NO3)3 + 3 H2O


H2S + Mg(OH)2----->MgS + 2 H2O

1

Odpowiedzi

2010-03-20T20:23:42+01:00
HCl + NaOH----->NaCl + H2O
H(+) +Cl(-) +Na(+)+ OH(-)→Na(+) +CL(-) +H₂O zapis jonowy
H(+) +OH(-)→H₂O- jonowy skrócony

H2SO₄ + 2 KOH----->K2SO4 + H2O
2H(+)+SO₄(²-)+ 2K(+)+2OH(-)→2K(+)+SO₄(²-)+H₂O zapis jonowy
H(+) +OH(-)→H₂O- jonowy skrócony

H2SO4 + Ca(OH)2---->Ca₂SO4 + 2 H2O
2H(+)+SO₄(²-)+Ca(²+)+ 2OH(-)→Ca(²+)+SO₄(²-)+ 2H2O zapis jonowy
2H(+) +2OH(-)→2H₂O- jonowy skrócony

H3PO4 + 3 LiOH----->Li3PO4 + 3 H2O
3H(+)+PO₄(³-)+ 3Li(+)+3OH(-)→3Li(+)+PO₄(³-)+3H2O zapis jonowy
3H(+) +3OH(-)→3H₂O- jonowy skrócony

H2CO3 + Ba(OH)2------>BaCO3 + 2 H2O
2H(+)+ CO₃(²-)+Ba(+)+2OH(-)→Ba(+)+CO₃(²-)+2 H2Ozapis jonowy
2H(+) +2OH(-)→2H₂O- jonowy skrócony

3 HNO3 + Fe(OH)3----->Fe(NO3)3 + 3 H2O
3H(+)+3NO₃(³-)+Fe(³-)+3OH(-)→Fe(³-)+3NO₃(³-)+ 3 H2Ozapis jonowy
3H(+) +3OH(-)→3H₂O- jonowy skrócony

H2S + Mg(OH)2----->MgS + 2 H2O
2H(+)+S(²-)+Mg(²+)+2OH(-)→Mg(²+)+S(²-)+ 2 H2Ozapis jonowy
2H(+) +2OH(-)→2H₂O- jonowy skrócony

chyba jest dobrze .:):) te znaki w nawiasach oznaczają cyfry lub znaki w indeksach górnych
6 4 6