Korzystając z zamieszczonych w atlasie geograficznym map Europy w skalach 1: 30 000 000 i 1: 15 000 000, na których zaznaczono Londyn i Paryż, wykonaj polecenia A-C.

A. Uzupełnij tabelę, wpisując skalę w postaci mianowanej i wykonując podziałkę liniową.

Skala liczbowa - Skala mianowana - Podziałka liniowa
1: 30 000 000 - .................... - .....................
1: 15 000 000 - .................... - .....................


B. Zmierz odległość lini prostej między Londynem a Paryżem, na każdej mapie, a następnie oblicz, ile wynosi odległość między tymi miastami w terenie. Pomiary i wyniki obliczeć zapisz w tabeli. (OBLICZENIA!)

Skala mapy - Odległość na mapie - Odległość w terenie
1: 30 000 000 - .................... - .....................
1: 15 000 000 - .................... - .....................

C. Porównaj wyniki obliczonych odległości w terenie pomiędzy Londynem a Paryżem i zapisz wniosek.

-

1. Na mapie szczerokość Jeziora Bystrzyckiego mierzona od Przystani Fregata do przeciwległego brzegu wynosi 7mm. Olicz rzeczywistą szerokość jeziora w tym miejscu.

Skala mapy: ...... Odległość na mapie: ...... Odległość w terenie: ......

2. Powierzchnia Jeziora Bystrzyckiego na mapie wynosi 3 cm². Oblicz powierzchnię jeziora w terenie, a wynik zapisz w km².

1

Odpowiedzi

2009-10-28T12:30:29+01:00
Mam tylko odpowiedz do A. bo do B chyba trzeba mieć inną mape ja takiej nie mam

A. 1:30 000 000
1cm- 300km


1:15 000 000
1cm-150km
9 3 9