Pytania do "Pana Tadeusza":
1. Jakie przydomki nosił Gerwazy?
2. Przedstaw wydarzenia, które sprawiły, że Gerwazy żywił nienawiść do rodu Sopliców.
3. Scharakteryzuj i porównaj obie postacie kobiece przedstawione w poemacie "Pan Tadeusz''
4. Jakie zajęcia i rozrywki obecne były w życiu szlachty ziemiańskiej na początku XIX wieku.?
5. Wyjaśnij pojęcie "zaścianek".
6. Scharakteryzuj mieszkańców Dobrzyna.
7. Jakie przezwisko nosił Jacek Soplica?
8. Wymień cechy charakteru, które zbliżają młodego Jacka Soplicę do Gerwazego i ogółu zaściankowej szlachty.
9. Scharakteryzuj Jacka Soplicę jako męża i ojca.
10. Wymień chwalebne dokonania księdza Robaka na emigracji. Jaki był cel misji księdza Robaka na Litwie?


Z góry dziękuję za odpowiedź ! ;))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T18:59:50+01:00
1. Gerwazy - Klucznik, Rębajło
2. Gerwazy czuł nienawiść do Sopliców, ponieważ Jacek Soplica zabi Stolnika. Stolnik był panem w zamku, gdzie swoją funkcję sprawował Gerwazy.
3. Telimena i Zosia. Telimena była starą panną, nosiła suknie z dekoltami, malowała się wyzywająco. Zosia zaś miała 14 lat, nastolatka, ubierała się skromnie. Telimena romansowała z Tadeuszem i zachęcała do siebie Hrabiego, była niezdecydowana, Zośka kochała i była oddana jednemu mężczyźnie - Tadeuszowi.
4. Polowania, grzybobranie, spacer po lesie...
5. Zaścianek była to budowla, zamek w której mieszkała ważna szlachta np. Maciek nad Maćkami, Bartek Prusak...
6. Mieszkańcy Dobrzyna byli ulegli na namowy Gerwazego. Nawet, gdy Soplica był ich znajomym i okazała im wiele dobrego, oni i tak postanowili zaatakować Soplicowo.
7. W młodości nosiła przezwisko - Wojewoda.
8. Oddany ojczyźnie, porywczy, skory do zemsty...
9. Jacek Soplica był bardzo złym ojcem i mężem. Był z kobietą, lecz nie umiał jej kochać, ciągle myślał o Ewie.
10. Ks. Robak walczył w Hiszpanii pod Samosierą, pod Jeną, Holenlinden. Ksiądz chciał zorganizować powstanie przeciw Rosji.

:) Proszę uznać moją odpowiedź jako najlepszą :)
36 3 36