1. wymień główne czynniki, które przyczyniły się do wielkiego wzrostu liczby ludności w Indiach.
2. podaj główne czynniki decydujące o rozmieszczeniu głównych upraw w Indiach.
3. wyjaśnij, jaką rolę spełnia bydło w Indiach.
4. wyjaśnij, jakie zmiany nastąpiły w rolnictwie Indii w następstwie "zielonej rewolucji"
5. wymień największe okręgi i ośrodki przemysłowe Indii
6. uzasadnij stwierdzenie "Indie posiadają znaczne zasoby bogactw mineralnych, są krajem rozwijającym się i mają dobrze rozwinięte niektóre gałęzie przemysłu"

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T19:01:56+01:00
1.Aby potem rodzicom lepiej się żyło , (dzieci pracują na nich)
-lepsza opieka zdrowotna
-wykrywanie szybko chorób
-lepsza higiena osobista

2. lepsza gleba (nizina Gangesu)
-uprawy przy rzekach

3.Nie można zabijać krów, ze względów religijnych
-siła pociągowa-bydło
-krowy dostarczają mleka
-bydlęce obchody służą do nawożenia pól

4. negatywne:
-nagły wzrost zróżnicowania dochodów (biedni jeszcze bardziej zubożali)
- brak doświadczenia rolników i odpowiednich urządzeń do magazynowania spowodowały straty cennych nadwyżek żywności.

pozytywne:
-wyhodowanie nowych odmian pszenicy, ryżu i kukurydzy, charakteryzujących się dużą plennością i odpornością na choroby.
-zwiększenie produktywności rolnictwa
-nakłady na mechanizację rolnictwa

5.okręg Damodar, ośrodki przemysł.: Kalukuta,New Delhi , Mumbaj
18 4 18