Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T23:40:47+01:00
Z.9
Dane są liczby a = 50, b = 24. Liczba a jest większa od liczby b o p%.
a - b = 50 - 24 = 26
Liczba a jest większa od b o 26 czyli o 26: 24 = 1,08 (3) = 108,(3)%
Odp. C
z.10
Liczba ( 7 - 2√3)² = 7² - 28√3 +(2√3)² = 49 - 28√3 + 4*3 =
= 49 +12 - 28√3 = 61 - 28√3
Odp. D
z.11
(√2 -1)³ = (√2)³ -3*(√2)²*1 +3*√2*1 - 1³ =2√2 - 3*2 +3√2 - 1 =
= 5√2 -6-1 = 5√2 - 7
Odp.A
z.12
I x - 2 I ≤ 6 czyli -6 ≤ x - 2 ≤ 6
x-2 ≥ -6 ---> x ≥ -6 +2 ----> x ≥ -4
x- 2 ≤ 6 ---> x ≤ 6 +2 --> x ≤ 8
Odp. x ∈ < -4 ; 8 >
B)
z.13
Ze zbioru {1,2,3,4,5 } wybieramy dowolne dwie liczby.
Wszystkich możliwości wyboru pary liczb jest 5*4 = 20
Odp. B
z.14
Dane są dwa przedziały liczbowe
A =<-6; 3> , B = (-2, 7 )
B \ A = (3 ; 7)
Odp.D
z.15
Z ={√24,√36,0,(73), 2/3, √5/4,√25/2 }
W zbiorze Z są 4 liczby wymierne :
√36 = 6; 0,(73); 2/3; √25/2 = 5/2
Odp. d
z.16
log₃ 36 = 2 log₃ 6
Odp. A
z.17
Wyrażenia W = 4x² - 9 y² = (2x)² -(3y)² = (2x - 3y)(2x + 3y)
Odp. C
z.18
Liczba 125 ^⁻⅔ jest równa 1/25
125^⁻⅔ = (125^⅔ )⁻¹ = (∛(125)² )⁻¹ (∛(25³ )⁻¹ = 25⁻¹ = 1/25
Odp. B