Proszę o pomoc.
a) Jaki jest sposób zakażenia dla człowieka owsikiem ludzkim, włosieniem krętym, tasiemcem uzbrojonym, glistą ludzką?
b) Na podstawie analizy schematu wyjaśnij, w jaki sposób człowiek może ustrzec się przed zarażeniem pasożytami wymienionymi w punkcie a.

Z góry dziękuję!

1

Odpowiedzi

2010-03-20T18:59:35+01:00
W klasyfikacji medycznej istnieją trzy drogi zarażenia się owsikami:
- retroinwazja - larwy rozwijające się z jaj znajdujących się na odbycie wracają z powrotem przez odbytnicę do jelita grubego
- per os – czyli przez usta
a.) z pożywieniem
b.) lub przez tzw. autoinwazję – dziecko drapiąc się, przenosi za paznokciami z odbytu do ust jaja, a następnie je połyka (larwa wędrując poprzez jelito cienkie do jelita grubego przekształca się w dorosłego owsika)
- inhalacyjna – jaja unoszą się w powietrzu z wyschniętymi cząsteczkami kału.

włosień kręty
1.spożywanie mięsa pochodzącego z pewnego źródła, które było poddane badaniu poubojowemu na obecność larw włośni, kupowane w sklepach
2.wystrzeganie się wyrobów z dziczyzny niewiadomego pochodzenia
3.unikanie mięsa i jego przetworów niedogotowanych oraz półsurowych wędlin np. metka, biała kiełbasa z nieznanego źródła.

Glista ludzka
Do zakażenia dochodzi drogą pokarmową przez połknięcie jaj, przenoszonych przez brudne ręce, zanieczyszczony kałem pokarm lub wodę.
7 3 7