Przyjrzyj się jak Asia i Leszek rozwiązywali to samo równanie.

Asia

3(2x-1)=12 | :3
2x - 1 = 4 | +1
x = 5/2 ( pięć drugich)
x = 2 1/2 ( dwa i jedna dróga )


Leszek :

3(2x-1) = 12
6x -3 = 12 | +3
6x = 15 | : 6
x = 15/6 ( piętnaście szóstych )
x = 2 1/2 ( dwa i jedna druga )

Rozwiąż podane równania

a) Sposobem Asi

2( 5 x - 1) = 8


1/2 ( 4y + 6 ) = 3


-3( x - 2 ) = -9Sposobem Leszka :

2(5x - 1 ) = 8


1/2( 4y + 6 ) = 3


-3(x -2 ) = -9


BŁAGAM POMÓŻCIE :*

1

Odpowiedzi

2012-04-19T12:57:55+02:00

sposobem Asi:

2(5x-1)=8/:2

5x-1=4/+1

5x=5/:5

x=1

 

 

1/2(4y+6)=3/:1/2

4y+6=6/-6

4y=0/:4

y=0

 

 

-3(x-2)=-9/:-3

x-2=3/+2

x=5

 

sposobem leszka : 

 

2(5x-1)=8

10x-2=8

10x=10/:10

x=1

 

 

1/2(4y+6)=3

2y+3=3

2y=0/:2

y=0

 

-3(x-2)=-9

-3x+6=-9

-3x=-15/:-3

x=5

219 4 219